Κυριακή, 4 Μαρτίου 2012

BM

Το Μυστήριο του βασικού μισθού (ΒΜ)

      Ο ΒΜ Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου κάποιων συναδέλφων είναι μικρότερος από το ΒΜ συναδέλφων με λιγότερα χρόνια υπηρεσίας. 

ΕΞΗΓΗΣΗ


Αυτό οφείλεται στη μεγαλύτερη δόση επιστροφής που έχουν λόγω της μεγάλης διαφοράς των παλιών και των νέων τους αποδοχών. Η επιστροφή  δημιουργήθηκε επειδή τους μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο πληρωθήκαμε με το παλιό μισθολόγιο ενώ έπρεπε να πληρωθούμε με το νέο. Ο νέος ΒΜ φαίνεται στη μισθοδοσία του Φεβρουαρίου 2012.

Για να υπολογίσουμε το ΒΜ του Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:


Βήμα 1ο : Από τη μισθοδοσία του Οκτωβρίου υπολογίζουμε τις παλιές μας αποδοχές Π:
Π = BM + εξωδ. επ. (288,14 €) + επ. εξωδ. προετ. (85,01 €) + οικ. επ. + μισό κίνητ. απόδ. (50 €) + επίδ. μεταπτχ. + επ. θέσης.


Βήμα 2ο : Από τη μισθοδοσία του Φεβρουαρίου υπολογίζουμε τις νέες μας αποδοχές Ν:                   
Ν = ΒΜ + οικ. επ. + επίδ. θέσης.


Βήμα 3ο : Αν Π > Ν τότε έχουμε κράτηση Κ = 3(Π – Ν) συνολικά.
• Αν 0 € < Κ <= 100 € τότε:
  ΒΜ Μαρτίου = ΒΜ Φεβρουαρίου – Κ.

  ΒΜ Απριλίου = ΒΜ Μαΐου = ΒΜ Ιουνίου = ΒΜ Φεβρουαρίου.
• Αν 100 € < Κ <= 200 € τότε:
  ΒΜ Μαρτίου = ΒΜ Απριλίου =
  ΒΜ  Φεβρουαρίου – (Κ : 2).                   

  ΒΜ Μαΐου = ΒΜ Ιουνίου = ΒΜ Φεβρουαρίου.
• Αν 200 € < Κ <= 300 € τότε:
  ΒΜ Μαρτίου = ΒΜ Απριλίου = ΒΜ Μαΐου =
  ΒΜ Φεβρουαρίου – (Κ : 3).

  ΒΜ Ιουνίου = ΒΜ Φεβρουαρίου.
• Αν 300 € < Κ <= 400 € τότε:
  ΒΜ Μαρτίου = ΒΜ Απριλίου = ΒΜ Μαΐου = ΒΜ Ιουνίου =
  ΒΜ Φεβρουαρίου – (Κ : 4).

• Αν 400 € < Κ <= 500 € ή 500 € < Κ <= 600 € ή
  600 € < Κ <= 700 € ή 700 € < Κ <= 800 € ή

  800 € < Κ <= 900 € ή 900 € < Κ τότε
  βρίσκω την κράτηση του Μαρτίου
  Μ = Κ : 5 ή Μ = Κ : 6 ή Μ = Κ : 7 ή Μ = Κ : 8 ή Μ = Κ : 9 ή

  Μ = Κ : 10 αντίστοιχα οπότε:
  ΒΜ Μαρτίου = ΒΜ Φεβρουαρίου – Μ.

  ΒΜ Απριλίου = ΒΜ Μαΐου = ΒΜ Ιουνίου =
  ΒΜ Φεβρουαρίου – (Κ – Μ) : 3.Βήμα 4ο : Αν Ν > Π τότε έχουμε αύξηση Α = 3(Ν – Π) συνολικά.
ΒΜ Μαρτίου = ΒΜ Φεβρουαρίου + Α.
ΒΜ Απριλίου = ΒΜ Μαΐου = ΒΜ Ιουνίου = ΒΜ Φεβρουαρίου.


Σωτήρης